PRISER OG VILKÅR

Hos Vici Treningssenter kan du kjøpe medlemskap. Våre pris inkluderer innmelding og vi har ingen skjulte kostnader. Vårt medlemskap forutsetter kjøp av Wellness Key til 499,-. Alle våre medlemskap har 12 mnd. binding.

Ordinært medlemskap koster 599,- pr. mnd

Frysing av medlemskap

Medlemer har anledning til å sette sitt medlemskap på frys fra minimum en (1) mnd opp til maksimum seks (6) mnd. Gyldige grunner for frys er, utenlandsferie, sykdom, svangerskap eller utstasjonering i forbindelse med jobb. Søknad om frysing av medlemskapet sendes til post@vicitreningssenter.no. Vici treningssenter tar et frysgebyr på 299kr.

NB! Om en fryser medlemskapet i bindingsperioden vil bindingsperioden forskyves med samme varighet som frysperioden.

Oppsigelse

Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden en (1) mnd, medlemskapet vil løpe ut påfølgende mnd etter oppsigelse. Det er ikke mulighet for å si opp medlemskapet i frysperioden eller i bindingstiden.

Manglende betaling

Ved manglende betaling vil kravet bli sendt til Crone AS for videre inndrivelse. Da vil de til en hver tids gjeldene regler ihh. til inkassoloven bestemmelser tre i kraft.

Ved vesentlig mislighold, vil utestående og resterende beløpsverdi ihh. til medlemskapsavtalen forfalle til betaling i sin helhet.

Medlemsvilkår og angrerett:
Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Ved kjøp på nett gjelder standard 14 dagers angrerett etter at avtalen er inngått.
Les mer 

PRISER OG VILKÅR