PRISER OG VILKÅR

Hos Vici Treningssenter kan du kjøpe fire ulike typer medlemskap. Våre priser inkluderer innmelding og vi har ingen skjulte kostnader. Alle våre medlemskap forutsetter kjøp av Wellness Key til 379,-. Vi har egne medlemskap for deg om du er senior, student, om du ønsker et ordinært medlemskap eller om din bedrift har avtale med oss.

Ordinært medlemskap 12 mnd. binding

Ordinært medlemskap koster 599,- pr. mnd.

Senior-medlemskap/ student ved HSH 12 mnd. binding

Er du senior (fra og med 65 år) eller student med gyldig semesterkort tilbys du trening til rabattert pris. Pris 549,-/479,- pr. mnd.

Bedriftsavtale

Ved å inngå en bedriftsavtale med Vici Treningssenter tilbys de ansatte i bedriften en rabattert pris på trening. Ønsker din bedrift en egen avtale med Vici Treningssenter kan du enkelt ta kontakt via post@vicitreningssenter.no.

Frysing av medlemskap

Medlemer har anledning til å sette sitt medlemskap på frys fra minimum en (1) mnd opp til maksimum seks (6) mnd. Gyldige grunner for frys er, utenlandsferie, sykdom, svangerskap eller utstasjonering i forbindelse med jobb. Søknad om frysing av medlemskapet sendes til post@vicitreningssenter.no. Vici treningssenter tar et frysgebyr på 149kr.

NB! Om en fryser medlemskapet i bindingsperioden vil bindingsperioden forskyves med samme varighet som frysperioden.

Oppsigelse

Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden en (1) mnd, medlemskapet vil løpe ut påfølgende mnd etter oppsigelse. Det er ikke mulighet for å si opp medlemskapet i frysperioden eller i bindingstiden.

Manglende betaling

Ved manglende betaling vil kravet bli sendt til Crone AS for videre inndrivelse. Da vil de til en hver tids gjeldene regler ihh. til inkassoloven bestemmelser tre i kraft.

Ved vesentlig mislighold, vil utestående og resterende beløpsverdi ihh. til medlemskapsavtalen forfalle til betaling i sin helhet.

Medlemsvilkår og angrerett:
Medlemsvilkår Vici Treningssenter

Ved kjøp på nett gjelder standard 14 dagers angrerett etter at avtalen er inngått.
Les mer 

PRISER OG VILKÅR